கல்யாண சமையல் சாதம்
கல்யாண சமையல் சாதம்
காய்கறிகளும் பிரம்மாதம்
கௌரவப் பிரசாதம்
இதுவே எனக்குப் போதும்
இன்பமாய் பாடி மகிழ்ந்தது...

குமுதா வைத்த
இட்லி மாவு
குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து....