வழிப்பறி கொள்ளை


கோடிக் கணக்கான
குதிரைகள்
வரிசை கட்டி
நிற்காமல்
நடக்க...

முதுகில்
இரண்டு மூட்டைகள்...

ஒன்று தங்கம் 
இன்னொன்று தகரம்

புரிந்து கொண்டேன்

அபகரித்தால்
இரண்டுமே
சுமைகள் தான்
இனியும்
எடுக்கப் போவதில்லை
எதையும்...

வழிப்பறி கொள்ளையை
நிறுத்தி விட்டேன்
நேற்றோடு...

குதிரைகளின்
குளம்பொலி தாளத்தை
தூரமாய் நின்று
மனம் சலனமின்றி
இரசிக்க....

நிமிடக் குதிரைகள்
மூட்டைகள் குறையாமல்
என்னைக்
கடந்தது...