மனசுகொலை
கொள்ளை
கற்பழிப்பு


சாதி மதச்
சண்டைகள்

கூட்டத்தில்
குண்டு வெடிப்பு

பள்ளியில்
துப்பாக்கிச் சூடு

இப்படி எதுவும்
சொல்லாததால்
மானை விரட்டும்
புலியையாவது பார்க்க
மாற்றினேன் அலைவரிசை

மீதித்  தேநீரையாவது
ருசித்து  முடிக்க